Activiteiten

mrt25 25-3-2015 20:00 - 22:00 Algemene ledenvergadering(Algemeen)
BV- gebouw (map)
Agenda: 1.   Opening en vaststellen agenda 2.   Mededelingen en ingekomen stukken 3.   Verslag ledenvergadering 26 maart 2014 4.   Bestuursverkiezing 5.   Jaarverslag secretaris 6.   Financiële stukken - Financieel jaarverslag 2014 - Verslag kascontrolecommissie - Afsluiting financieel jaar - Verkiezing kascontrolecommissie - Begroting 2015  7.   Rondvraag 8. &...
apr4 4-4-2015 9:00 - 14:00 Rommelmarkt(Algemeen)
BV gebouw (map)
In de Blazende Veiligheid wordt op zaterdag 4 april weer een gezellige rommelmarkt gehouden. Wil je een tafel huren om jouw spullen te verkopen? Een tafel huren ? Voor leden € 7,50 en voor niet leden € 10,00.  Er wordt van alles verkocht, van computerspelletjes tot kinder/babykleding, boeken, etc.  Wanneer u spulletjes wilt verkopen wees er dan snel bij want vol = vol !  Heeft u nog spullen thuis staan en wilt u deze aan de BV doneren dan graag!  Voor informati...